Hành trình của thời gian

Tag

Hai thế hệ

Những ngày giỗ xưa

Này, cậu đã thực sự nhìn thấy xác chết bao giờ chưa? Tôi chưa một lần nhìn thấy xác chết. Cũng chưa từng có mặt ở trong đám tang. Tất cả chỉ là những bông hoa bách hợp, mùi hương trầm… Continue Reading →

© 2020 Hai thế hệ — All rights reserved

Up ↑