Hành trình của thời gian

Tag

những nẻo đường

Những nẻo đường chạy vào hư vô

Tôi đã không còn nhớ được tất thảy những con đường mình từng đi qua. Lại có khi cảm thấy, tất thảy ấy cũng chỉ là một nẻo đường chưa đến điểm cuối cùng.

© 2020 Hai thế hệ — All rights reserved

Up ↑